Soft bounce

Bij een soft bounce is er een tijdelijk issue dat ervoor zorgt dat een e-mail niet is gearriveerd. De inbox van de ontvanger is bijvoorbeeld vol of er is een storing bij de ontvangende client. Vaak kan je op een later moment alsnog deze persoon meenemen in je selectie en e-mailen.