Hard bounce

Bij een hard bounce is er een permanent issue dat ervoor zorgt dat een e-mail niet is gearriveerd. Het emailadres bestaat bijvoorbeeld helemaal niet. Deze persoon meenemen in latere selecties voor andere e-mails, heeft dan geen zin.